Bạn có TIỀN nhưng đã thật sự GIÀU CÓ?

Bạn may mắn lấy được một người chồng giàu, nhận được một khoản tiền thừa kế lớn hay giàu lên sau vài phi vụ đầu tư… Bạn nghĩ

Đọc tiếp

𝐁𝐚̣𝐧 𝐨̛̉ đ𝐚̂𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟑 “𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐛𝐚̣𝐜”?

Trong quá trình sử dụng tiền bạc, bạn sẽ thường rơi vào 1 trong 3 nhóm: 1. Quá tiết kiệm – Biểu hiện: Căn ke, cân nhắc kỹ

Đọc tiếp

𝟎𝟑 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 – 𝐚𝐢 𝐩𝐡𝐮̀ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̣𝐧?

Bạn đang có vấn đề hoặc mục tiêu tiền bạc nhưng thị trường có quá nhiều chuyên gia và bạn không biết gặp ai. Đây là 03 mẫu

Đọc tiếp

𝟏𝟎 𝐭𝐲̉ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 và BÀI HỌC đắt giá từ GỐC RỄ!

Người quen của tôi kinh doanh tích lũy được 10 tỷ. Ngó nghiêng tìm cơ hội đầu tư vì sợ rằng cứ để tiền trong ngân hàng rất

Đọc tiếp

Khách hàng thu nhập 3-5 tỷ trở lên mong muốn điều gì khi đến với tôi?

Ở tầm này, khách hàng sẽ không còn: Mất thời gian tham gia các khóa học quản lý tài chính chung chung; Tìm đến tư vấn tài chính

Đọc tiếp