415500005 10222780895855155 7479425795691140018 N

Bạn đang có vấn đề hoặc mục tiêu tiền bạc nhưng thị trường có quá nhiều chuyên gia và bạn không biết gặp ai.

Đây là 03 mẫu hình chuyên gia tài chính cá nhân bạn sẽ thường gặp trên thị trường:

1. Chuyên gia hoạch định tài chính/quản lý tài sản: Thường làm việc độc lập và từng làm trong lĩnh vực tài chính hoặc học các chứng chỉ liên quan.

– Ưu điểm: Giúp bạn rõ ràng bức tranh tài chính, lập kế hoạch, quản lý tài sản và đồng hành cùng bạn thực hiện mục tiêu.

– Nhược điểm: Không hiểu về tư duy và tâm lý của bạn về tiền, dẫn đến lập kế hoạch tài chính máy móc.

Điều này khiến bạn không có động lực để hành động, bỏ dở giữa chừng hoặc hành động trong trạng thái không happy.

2. Chuyên gia tư vấn tài chính/tư vấn đầu tư: Thường là salers sản phẩm tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán…).

– Ưu điểm: Hiểu rõ các sản phẩm tài chính/kênh đầu tư chuyên môn để tư vấn sản phẩm có lợi nhất cho bạn hoặc giúp bạn có được những cơ hội đầu tư tốt.

– Nhược điểm:

+ Không hiểu về tư duy và tâm lý của bạn về tiền dẫn đến việc tư vấn những sản phẩm/phương án đầu tư khiến bạn lo âu, căng thẳng.

+ Không gắn với tổng quan bức tranh tài chính cá nhân của bạn, dẫn đến việc sử dụng sản phẩm không phù hợp tổng thể và bạn có thể gặp thua lỗ khi cần tiền gấp.

3. Chuyên gia huấn luyện về tư duy & năng lượng về tiền bạc: Thường là các coach/tư vấn tâm lý/healer.

– Ưu điểm: Có khả năng giúp bạn đào sâu để nhận diện và chuyển hóa tư duy, nâng cao năng lượng để thu hút tiền bạc.

– Nhược điểm: Không có nhiều kiến thức và công cụ về quản lý tài chính cá nhân nên không biết cách giúp bạn lên kế hoạch tài chính, quản lý tiền và gia tăng tài sản.

Nếu bạn:

Có tư duy đúng về tiền, hiểu sâu sắc bản thân nhưng thiếu kỹ năng hoạch định và quản lý tài chính cá nhân; bạn có thể chọn nhóm 1.

Có tư duy đúng về tiền, hiểu sâu sắc bản thân mình, có thể tự lên kế hoạch tài chính cá nhân, bạn có thể chọn nhóm 2 chỉ để lựa chọn sản phẩm tài chính phù hợp.

Có khả năng tự hoạch định, quản lý tài chính cá nhân nhưng vẫn chưa hiểu rõ bản thân, còn có những rào cản bên trong gây tắc nghẽn về tiền bạc, bạn có thể chọn nhóm số 3 để thay đổi tư duy & năng lượng về tiền.

Nếu bạn thực sự mong muốn thay đổi tư duy, phá vỡ rào cản, nâng cao năng lượng để thu hút tiền bạc; đồng thời quản lý & tăng trưởng tiền hiệu quả. Bạn cần tìm một chuyên gia vừa có khả năng đào sâu vừa có kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính.

Đây chính là cách những người Phụ nữ thông minh tìm đến Ngoan để giúp họ:

– vừa xây dựng tư duy & năng lượng đủ đầy bên trong;

– vừa quản lý & tăng trưởng tiền bạc hiệu quả bên ngoài.

Họ BIẾT cần đầu tư vào đâu để rút ngắn thời gian trở thành người phụ nữ TỰ DO và THỊNH VƯỢNG

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>